Vlaamse onderwijsstructuren zorgen voor gebrekkige aanpak van pestprobleem in scholen

'De reactie van Lieven Boeve in het programma Hautekiet was toch zo voorspelbaar. "Hebben we een kenniscentrum nodig tegen Pesten op School"? "Natuurlijk", schreeuwde ik het quasi uit in de wagen terwijl ik het item beluisterde op de radio' . Daarmee vat Irina haar recentste opinie voor Knack aan en zet ze haar oproep van de voorbije jaren voor een fundamenteel onderzoek om het pestprobleem aan te pakken opnieuw kracht bij.

Nieuwjaarsreceptie Lijst Burgemeester op 22 januari

Op donderdagavond 22 januari 2015 vindt de Nieuwjaarsreceptie van Lijst- Burgemeester – Open Vld Lennik plaats.

Lennikse Nieuwjaarsreceptie op 4 januari

Naar goede traditie houdt het college van burgemeester en schepenen begin januari een receptie voor de Lennikenaars om samen te klinken op het nieuwe jaar. Kom op zondag zondag 4 januari 2015, van 11 tot 12.30 uur, naar de Markt in Sint-Kwintens-Lennik en vier met feestelijke optredens van fanfare De Eendracht te Eizeringen en Harmonie De Kwinteliers het begin van 2015!

Fuifbus op Oudjaar blijft

Ondanks het stopzetten van de steun van de provincie Vlaams-Brabant blijven de fuifbussen in de nacht van Oud naar Nieuw in Lennik en het Pajottenland rijden. Irina: “Nadat we vernamen dat door de provinciale besparingen de financiële steun voor de feestbussen van De Lijn ophield, nam het Lennikse bestuur initiatief om de samenwerking tussen de Pajotse gemeenten te handhaven. Zo bieden we tijdens de Oudejaarsnacht aan elke jongere veilig en alternatief vervoer. Voor ons een absolute prioriteit.”

Begroting 2015 geeft extra ruimte voor investeringen

Op maandag 15 december 2014 heeft de Lennikse gemeenteraad de begroting voor het komende jaar goedgekeurd, alsook de wijzigingen in het meerjarenplan 2014-2019. Zo wordt er bijkomend geïnvesteerd in de kwaliteit van de wegen, veilige schoolomgevingen, de gemeentelijke gebouwen en de dienstverlening voor de Lennikse inwoners en verenigingen.

Afschakelplan voor Lennik

De gemeente Lennik bevindt zich in fase 5 van het afschakelplan voor bijna het volledige grondgebied. Dat betekent dat de kans reeel is dat Lennik wordt afgeschakeld wanneer er een ernstig energietekort komt.

Lennik herdenkt Groote Oorlog met ‘Memento’

Op 11 november werd 100 jaar ‘Grootte Oorlog’ in Lennik op een bijzondere manier herdacht. Zo werd het kunstwerk ‘Memento’ van Koenraad Tinel ingehuldigd.

Irina: “Om deze 100 jarige oorlog voor altijd in het Lenniks collectief geheugen te bewaren, wordt op deze symbolische dag, Wapenstilstand, ‘Memento’ ingehuldigd. In de hoop dat het over 100 jaar nog steeds herinnerd wordt en kan bijdragen aan het besef voor jonge mensen dat het maken en vrijwaren van vrijheid en vrede begint bij ieder van ons.” 

'1 dag niet' in Lennik

Op 11 december vond de nationale actiedag '1 dag niet' tegen woninginbraken plaats. Inbraakpreventie, in Lennik maken we er een punt van!

Belastingdeals komen onrechtvaardig over

'De Belgische belastingdeals, hoe legaal en goed bedoeld ook komen heel onrechtvaardig over bij tal van KMO's die vandaag moeten knokken om competitief te blijven' aldus Irina in haar bijdrage van 13 december voor het Schaduwparlement van Knack.be.

Sociaal wooncomplex in Kroonstraat ingehuldigd

Op 15 november huldigde het Lennikse bestuur het nieuwe sociaal wooncomplex in de Kroonstraat 27 in. Een belangrijke maatregel in het kader van het sociaal beleid en betaalbaar wonen in Lennik.

Inhoud syndiceren